"ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΣΕΙΡΙΟΣ (MBI) (1990)

SMH-90.003
Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 1990Έργα Johann Sebastian BACH, Igor STRAVINSKY, Leo BROUWER, Βαγγέλη ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗ, Tomaso ALBINONI
CD, LP, MC

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Violin Sonata Nr. 1 in G min. (BWV 1001)
Adagio 4:28
Fuga 6:13
Siciliana 3:29
Presto 4:30
   


Igor Stravinsky (1882 - 1971)
Three parts from The Soldier's Tale
(μεταγραφή Ν. Μαμαγκάκης)
The Soldier's March 2:05
Music to Scene II 2:53
Tango 2:21


Leo Brouwer (γ. 1939)
Paisaje Cubano con Campanas
6:19


Βαγγέλης Μπουντούνης (γ. 1950)
Summary No 6 1:35
Summary No 4 2:38
On the Rocks 2:02


Tomaso Albinoni (1671 - 1751)
Adagio in G min. 6:43
(μεταγραφή Ν. Μαμαγκάκης)